Саниране

Санирането е изключително важна част от подновяването на домът ви, качественото саниране може да включва различни по своето изпълнение строително монтажни работи като, подмяна на покрива, смяна на електроинсталацията на сградата, подмяна на дограмата, но най-важната част е монтажа на правилната и качествена топлоизолация!

Със саниране на старите сгради и полагането на фасадна топлоизолация на новопостроените, се намаляват разходите за отопление и по този начин в дългосрочен план спомагаме за намаляването вредните емисии на въглероден диоксид. Фасадното саниране се отразява еднакво добре, както на околната среда, така и на вашия портфейл. С вграждането на модерни системи за саниране и повишаването на енергийната ефективност се увеличават икономическите ползи и се подобрява неколкократно микроклимата в сградата.

Галерия