За нас

Стиво Х ЕООД е създадена през 2001 год.
Вписана е в Централeн професионален регистър към Камара на строителите в България

Предмет и дейност на фирмата

  • Строителство на Административни, Жилищни и Промишлени Сгради
  • Ремонт на апартаменти и офиси
  • Саниране на Сгради
  • Вертикална планировка
  • Отдаване под наем на механизация
  • Външни и вътрешни ВК инсталации

Развитие

От създаването си  до днес фирмата има  огромно развитие в разширяване на дейностите, които извършва. Нашата фирма разполага с висококвалифициран персонал от инженери и специалисти в сферата на строителството. Създадената административна структура и гъвкавото  управление на строителния процес осигуряват високо качество и спазване сроковете на договорените условия.

Мисия

Фирмата има за цел да подобрява качеството си на работа, както и да се грижи за удовлетвореността на клиентите си. Доказателство за изключителната прецизност и отговорност при изпълнение на поръчките и отношението към клиентите са получените положителни отзиви от клиентите на Стиво Х.

Ценности

Съответствието на продукта, резултатността спрямо здравословните и безопасни условия на труд и околна среда никога не са инциденти, те винаги са резултат от високи очаквания, искрени усилия, интелигентно управление и опитно изпълнение. Те представляват правилният избор от много алтернативи.