Промишлено строителство

Едни от най-тежките и отговорни ремонти са капиталните и частични ремонти на промишлени предприятия. Тези ремонти обикновено трябва да се извършат в много кратки срокове или по време на функциониране на самото предприятие за да не се нарушава работния процес на производствената дейност. Строително-ремонтните дейности най-често включват операции, като разбиване и извозване на стоманобетонни елементи настилки и елементи от сгради, фундиране, строеж на подпорни стени и съоръжения, изпълнение на различни хидроизолации или подмяна на покривни обшивки, ремонт на зидарии, ремонт на ВиК и електрически инсталации, изпълнение на подови настилки от гранитогрес, теракот или каменни облицовки, монтаж на тавани от гипсокартон,  шпакловки и мазилки, както и боядисване на промишлени помещения и фасади.

Тези ремонти обикновено се правят по задание на собствениците и в този случай ние правим предварителна т.нар. количествено стойностна сметка (КСС), към която се придържаме при изпълнение на договорената работа. Нашата практика показва, че в изпълнението на такива ремонти се отличават стабилните фирми на пазара.

Галерия