Част от нашите клиенти

ХИРШ–СЕРВИЧИИ ДЕ ЗУГРАВЕАЛА СИ АЛТЕЛЕ ООД - РУМЪНИЯ

Довършителни дейности – Мега парк – бул. Цариградско шосе, гр. София

ДАНОН СЕРДИКА АД

Разширение – съществуваща лаборатория на Данон Сердика АД, гр. София

АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Строително-монтажни работи на Посолство на Кралство Холандия, гр. София

ЮЛМ ООД

Изпълнение на вароциментна машинна мазилка на МОЛ Сердика – комплекс с адм. сграда и паркинги, гр. София

АЛЕКС СТРОЙ ООД

СМР – жилищна сграда Еделвайс, гр. Банско

АЛЕКС СТРОЙ ООД

Гипсова и вароциментна мазилка на жил. сграда със смесени функции, м. Малинова долина, гр. София

БАЛКАНСТРОЙ АД

СМР – складова база, магазин и офис на Вас Строй ЕООД

СТИВО Х ЕООД

Строеж на търговски център с магазини, жилища и офиси на площ 1490 м² – гр. Разлог

ЕЛАЦИТЕ - МЕД АД

Реконструкция на раб. стол на ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД, с. Мирково

АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

СМР – офис на фирма – АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, гр. София

ЛЕСКОМ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Изграждане на сушилно стопанство и метално хале – с. Пролеша на площ 1250 м²

Геострой АД

СМР-изпълнение на варо – циментова и гипсова мазилка на обект: Многофункционален комплекс Сан Стефано Плаза-гр.София

Геострой АД

Предоставяне на услуги със строителна механизация на обект: Автомагистрала Струма ЛОТ 2

Техноекспортстрой ЕАД

Рехабилитация и доизграждане на В и К мрежа на обект: гр. Банско

Вантроник ЕООД

СМР на подобект: Кабел 20 kV за външно захранване за МВЕЦ „Ракочевица” към обект: МВЕЦ „Ракочевица” в ПИ №046020, землище на с. Долно Осеново, общ. Симитли, който включва: изкопни, бетонови, заваръчни и монтажни работи.

Електросфера ЕООД

СМР-на обект: Офис на пл. Папа Йоан Павел II

Управление рискови активи АД

СМР по част арх. на обект: Хотел DITER, ул.Хан Аспарух №65, гр.София.

Геострой АД

СМР Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект Канализационна мрежа с. Тенево