Услуги

В “Стиво Х  се планират и определят всички етапи на цялостното  изпълнение.

Когато процесите не могат да бъдат напълно проверени чрез последваща инспекция, същите се възлагат на квалифицирани специалисти с цел да се осигури съответствие с определените изисквания. Главен строителен инженер отговаря за цялостния процес на строителство.

Техническите ръководители на обектите носят пряка отговорност за организацията на дейностите и строително-монтажните работи на съответния строителен обект.

Нашата фирма Изпълнява поетите ангажименти независимо от усилията и трудностите които възникват.